domingo, 26 de marzo de 2017    Registrarse  •  Entrar
 
   
 
   
   
   
 
 
   Minimizar
http://nepal-aki.org - viernes, 29 de mayo de 2015
NOVA DIRECCIÓ WEB:http://nepal-aki.org
NUEVA DIRECCIÓN WEB. http://nepal-aki.org  más información ...


 Imprimir   
 Nepal Aki Minimizar

 Imprimir   
ASOCIARSE  ASOCIARSE Minimizar

 Imprimir   
APADRINAMIENTOS  APADRINAMIENTOS Minimizar

 Imprimir   
 Entrar Minimizar


Register
Forgot Password ?


 Imprimir   
   Minimizar

NEPAL-AKI és una associació sense ànim de lucre que des de 2004 col•labora ajudant a diversos orfenats del Nepal i amb el projecte d'Escola de Cuina MITHO CHHA. Com tots sabeu s'ha produït una enorme desgràcia al Nepal. Els orfenats han quedat afectats en una mesura o una altra. Els hem fet arribar ajuda immediata. També estem avaluant les necessitats dels nostres estudiants i de Cuina MITHO CHHA.


Com a extensió a l'ajuda als orfenats, i amb col•laboració amb la Federació d´Orfenats del Nepal, que s'ha plantejat acollir nens que han quedat desemparats a conseqüència del terratrèmol i que s'ubicaran en diferents centres, Nepal Aki ajudarà a més a aquells orfenats que es facin càrrec d'aquests nens.


Moltes gràcies,


més informació: https://www.facebook.com/nepal.aki

Compte de La Caixa ES26 2100 0109 0502 0028 4670
Concepte: Ajuda al Nepal. Dades fiscals a aquest correu: info@nepal-aki.com
NIF y Domicili, per Hisenda (desgravable)NEPAL-AKI es una asociación sin ánimo de lucro que desde 2004 colabora ayudando a varios orfanatos de Nepal y con el proyecto de Escuela de Cocina MITHO CHHA. Como todos sabéis ha producido una enorme desgracia en Nepal. Los orfanatos han quedado afectados en una medida u otra. Les hemos hecho llegar ayuda inmediata. También estamos evaluando las necesidades de nuestros estudiantes y de Cocina MITHO CHHA.


Como extensión a la ayuda a los orfanatos, y en colaboración con la Federación de Orfanatos de Nepal, que se ha planteado acoger niños que han quedado desamparados a consecuencia del terremoto y que se ubicarán en diferentes centros, Nepal Aki ayudará además a aquellos orfanatos que se hagan cargo de estos niños.Muchas gracias,


más información: https://www.facebook.com/nepal.aki

Cuenta de La Caixa ES26 2100 0109 0502 0028 4670
Concepto: Ayuda al Nepal. Datos fiscales a este correo: info@nepal-aki.com
NIF y Domicilio, para Hacienda (desgravable)

 Imprimir   
 CASA ASIA-ADDIF Minimizar

 Imprimir   
 Fundación Respeto Minimizar

 Imprimir   
 Prensa nepalí Minimizar

 Imprimir   
 Organismos oficiales Minimizar

 Imprimir   
 Meteorología Minimizar

 Imprimir